27 september 2020
Driestroomhuis Sky4kids
Links
 
 
 
Links Informatieve links
het Landelijk Kenniscentrum LVB

De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB heeft tot doel, in samenwerking met haar deelnemers en externe deskundigen, het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Informatie van de Rijksoverheid - Jeugdhulp

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Kernpunten Gemeente Neder Betuwe

U kunt dicht bij huis terecht voor al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk en zorg. Op1 januari 2014 is namelijk in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden het 'Kernpunt welzijn wonen werk zorg' opgericht. Hierin zijn verschillende loketten samengebracht.

VNG - Toegang tot Jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor jeugd. Bij het regelen van toegang tot jeugdhulp staat het praktische Ondersteuningsprogramma Toegang voor u klaar.