27 september 2020
Driestroomhuis Sky4kids
Informatie
 
 
 
Wie wij zijn Gezinshuisouders 19 maart 2015
 

Wij zijn Dirk en Ria . Wij hebben een samengesteld gezin met 5 dochters. Nienke, Karlijn, Sara, Sophie, Karlijn

Onze kinderen wonen niet meer bij ons, maar komen regelmatig even langs en brengen dan hun partner mee.

Ria is werkzaam geweest op een dagverzorging voor ouderen met uiteenlopende zorgvragen.

Ik sta positief in het leven, heb zolang ik kan bedenken een binding met 'speciale" mensen en denk in mogelijkheden, in plaats van beperkingen.

Sinds mijn pubertijd ben ik als vrijwilligster betrokken geweest bij instanties die op verschillende manieren activiteiten aan bieden aan mensen met een beperking, 5 jaar op een zorgmanege, alwaar ik een groep kinderen met ADHD/Autisme/Down begeleid heb.

Als moeder van 3 speciale kinderen heb ik inmiddels veel ervaring opgedaan als opvoeder/coach/begeleider, en communicatie met zorgverleners/instanties.

Ook heb ik veel geleerd van de crisisopvang en de daaraan verbonden observaties, de gesprekken met gedragswetenschappers , voogden en de contacten met bio ouders.

ik heb veel geleerd, zowel van mijn kinderen, die mij regelmatig een spiegel voorhouden, door gedrag of door woorden, als door te lezen, te ervaren en te doen, als door te gaan voor wat ik graag wil.

 

Dirk is na een managementcarrière van 25 jaar in het bedrijfsleven sinds 2009 als zelfstandig bedrijfskundig adviseur werkzaam geweest.

Een aantal jaren geleden heb ik ontdekt dat er meer is dan het behalen van omzetdoelstellingen, kostenreductie realiseren, reorganiseren en internationale contacten onderhouden...

Ik merkte dat ik het erg leuk vond om me veel meer met kinderen bezig te houden. Bij kunnen dragen aan hun ontwikkeling, ontspanning, leefomgeving. Ze te zien groeien in alle facetten.

Als (stief) vader van speciale kinderen heb ik ervaring opgedaan met de opvoedingsvraag van deze kinderen, en ervaren wat het met kinderen doet, als je in mogelijkheden denkt, en positief benadert.

Leren door te doen, met vallen en opstaan. Maar ook door te lezen en vooral te luisteren. Naar mensen die iets te vertellen hebben, door woord of gedrag.

Door mijn vrijwilligerswerk bij een jongerensoos en zorgmanege maar zeker ook bij de NAH Stichting (Niet Aangeboren Hersenletsel) heb ik gemerkt dat ieder mens uniek is. Met of zonder beperking. En denk ik veel meer in de mogelijkheden die er zijn voor ieders ontwikkeling, en wat ik daarin kan betekenen.

Sinds 2009 hadden wij samen de wens om een gezinshuis te starten, en hebben 2 jaar gebruikt om in kaart te brengen in welke vorm we dat zouden willen/kunnen doen. Met als resultaat de start van het Driestroomhuis Sky4kids in 2011

Voor ons is dit een Droom die uit gekomen is!

De naam Sky4Kids

"The sky is the limit" en in onze ogen is veel daaronder mogelijk.

Sky, onze witte herder, had een positieve uitwerking op kinderen. Hij kon met ze spelen of kon ze troosten als het nodig was. Was er altijd als je hem even nodig hebt. Helaas is hij in 2015 overleden.